Dyrektor Technikum Nr 18 informuje, że egzaminy maturalne poprawkowe z:

1. Języka polskiego odbędą się:

21-08-2023 roku o godzinie 09:00 w sali 33,

prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 08:30,

 

2. Języka angielskiego odbędą się:

21-08-2023 roku o godzinie 09:00 w sali 32A,

prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 08:30,

 

3. Matematyki odbędą się:

22-08-2023 roku o godzinie 09:00 w sali 118,

prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 08:30.