technik ortopeda
Nazwa zawodu
Technik ortopeda

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i techniczne.

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej. Pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych. Przy pomocy drukarki 3D, szkoła posiada dwie, może wykonać projekt ortezy i protezy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda   będzie   przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 • wykonywanie montażu i demontażu przedmiotów ortopedycznych,
 • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,.
Zatrudnienie

Technik ortopeda może znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalistycznych zakładach medycznych wytwarzających sprzęt ortopedyczny,
 • zakładach naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • warsztatach ortopedycznych na terenie szpitali, placówek rehabilitacyjnych,
 • sklepach ze sprzętem ortopedycznym,
 • jako doradca klienta.

Praca  technika ortopedy  wymaga dużej  dokładności  i  precyzji.

Ze  względu  na  charakter tego zawodu konieczna   jest   umiejętność   koncentracji   i   podzielności   uwagi,   cierpliwość i wytrwałość. Ponieważ technik ortopeda kontaktuje się z pacjentami, wskazane  jest, aby był osobą otwartą, cierpliwą i empatyczną.