cech optykow

Polski Numer Optyka

Cech Optyków w Warszawie objął kierunek Technik Optyk swoim patronatem !!! 😍

 

Polski Numer Optyka to numer nadawany przez Zarząd Cechu Optyków w Warszawie. Jest poświadczeniem specjalistycznych kwalifikacji.

 

Cech Optyków w Warszawie jest organizacją, która ma wpisane w statucie wspieranie optyków w prowadzonej przez nich działalności. Realizując to zadanie pomaga w podnoszeniu kwalifikacji poprzez organizację kursów, szkoleń, konferencji etc. Dzięki tym poczynaniom optycy utrwalają nabyte umiejętności i podnoszą swoje kompetencje.