Zebranie z  rodzicami

W dniu 13.09.2023 o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Rodziców/opiekunów prawnych prosimy o pobranie ze strony szkoły (poniżej) dokumentów, wydrukowanie ich i dostarczenie podpisanych do wychowawców klas.

 

Dyrektor Technikum 18

 

UWAGA!

Pliki oznaczone od Nr 1 do Nr 6 do pobrania dla uczniów klas 1.

Pliki oznaczone Nr 4 i Nr 5 do pobrania dla uczniów klas 2-5.