Informacje dotyczące zebrań rodziców/opiekunów prawnych uczniów Technikum 18 we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

13.09.2023 r. godz. 17.00 Zebrania z rodzicami klas 1-5
25.10.2023 r. godz. 17.30 Zebrania z rodzicami klas 1-5
15.11.2023 r. godz. 17.30 Zebrania z rodzicami klas V – informacja o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych dla kl.5BD, 5E
06.12.2023 r. godz. 17.30 Zebrania z rodzicami dla klas I, II,III, IV  informacja o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych
20.03. 2024 r. godz. 17.30 Zebrania z rodzicami klas V – informacja o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych dla kl. 5BD, 5E
15.05.2024 r. godz. 17.30 Zebrania z rodzicami - informacja o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych I, II, III, IV